- Diabetische voet / medisch

De diabetische voet / medisch pedicure;

ivm een volle praktijk is er momenteel een klantenstop

Bent u diabeet en kunt u voor vergoeding in aanmerking komen?
De zorgverzekeraars eisen dan dat de pedicure de aantekening diabetische voet heeft óf een medisch pedicure is.
Toen ik de opleiding deed konden wij bijscholen voor de aantekening "diabetische voet".
De nieuwe generatie pedicures kunnen geen aantekening diabetische voet meer halen, zij moeten op voor de nieuwe term "medisch pedicure".
Het is dus een andere term, maar de zorgverzekeraars vergoeden beiden.

11 jaar geleden heb ik de aanteking diabetische voet met goed succes behaald en al net zo lang help ik vele diabeten naar goede tevredenheid.
Jaarlijks volg ik de nodige en verplichte bijscholing hiervoor om "up to date" te blijven.
Ik ben aangesloten bij Provoet en sta ik ingeschreven bij het KRP (kwaliteitsregister voor pedicures)

Belangrijk:
In 2015 is er het nodige veranderd wat betreft de vergoedingen voor de diabetische voetverzorging. Belt u voor de juiste info met uw zorgverzekeraar
Indien u de pedicurebehandeling vergoed kunt krijgen, heb ik een verwijsbrief van uw huisarts of diabetesverpleegkundige nodig waarop het volgende moet staan;
1) uw simmsclassificatie
2) uw zorgprofiel
3) of u in staat bent tot zelfmanagement.

Indien u zorgprofiel 0 of 1 hebt gekregen, kunt u misschien een vergoeding krijgen indien u aanvullend verzekerd bent. Vraag dit wel na bij uw zorgverzekeraar.

Indien u zorgprofiel 2 of hoger hebt gekregen, kunt u de vergoeding uit de basisverzekering krijgen. U moet dan eerst een afspraak maken bij een podotherapeut. Ik ben gecontracteerd met Podotherapeut van der Pas in de Stevenshof in Leiden.